रास्कोट मिडिया (प्रा.) लि. द्वारा संचालित खबर कर्णाली डट कम
Khabar Karnali

सान्ति सुरक्षा काएम गर्न का लागि रास्काेट मा नगर प्रहरी भर्ना खुल्ला

यस रास्कोट नगरपालिकामा शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्न नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ८ मा उल्लेखित गरिएका स्थानीय का एकल अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिस्पयाँको आधारमा सेवा करारमा नगर प्रहरीको नियुक्ति गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दमा १९ को उपदफा २ को (क) मा व्यवस्था भएका कार्यहरुमा सहयोग पुर्याउनको लागि देहायको पद संख्या र योग्यता भएका नगर प्रहरी कर्मचारीमा दरखास्त हाल्न ईच्छुक नेपाली नागरिकले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र यस नगरपालिकाको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक रास्कोट शाखामा रहेको आन्तरिक राजस्व खाता (E204010000009) मा जम्मा गरेको भौचर वा नगद राजस्व तिरेको रसिद कार्यालय समयमा स्वयं उपस्थित भई वा ito.raskotmun@gmail.com मा दरखास्त दिन हुन सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो

सूचना प्रकासित गरिएको छ। दरखास्त फारम कार्यालय बाट वा बबसाईट www.raskotmun.gov.np बाट पनि डाउनलोड गर्न सकिने छ । कैफियत

क्र.स

विज्ञापन नम्बर

पद

संख्या

जम्मा संख्या

३/२०७१/०८०

नगर प्रहरी जवान

खुल्ला) ३ जना (महिला)

२ जना (दलित)

१५ जना

१) आवश्यक योग्यता:

परिवारा

क) दरखास्त आव्हान भएको अन्तिम म्यादसम्ममा १८ वर्ष उमेर पुगेको र ४० वर्ष ननाघेको

ख) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तिमा आधारभूत तह उत्तीर्ण गरेको

(जवान खान) अधिकृत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

सिंह बन

ग) नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, (प) पुरुषको लागि घटिमा ५ फिट २ इन्च तल ५० के.जी र महिलाको लागि घटिमा ५ फिट उचाई, तौल ४२ केजी भएको,

ड) छाती फुलाउँदा घटिमा ३१ इन्च फुलाउँदा ३ इन्च भएको,

आँखा माइनस २ वा प्लस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको,

ड) स्वीकृति चिकित्साबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र पाएको,

ज) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाएको

२) दरखास्तमा संलग्न गर्नु पर्ने उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्र को प्रमाणित प्रतिलिपी, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी पेश गरिने सबै प्रतिलिपीको पछाडि उम्मेदवार स्वयंमले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। पूर्व जनमुक्ती सेना, पूर्व नेपाली सेना, पूर्व नेपाल प्रहरी, पूर्व सशस्त्र प्रहरी बल र पूर्व म्यादी प्रहरीले मात्र दरखास्त सम्बन्धित निकायबाट तोकिएको सेवा गरेको अनुभव पत्र दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ भने पूर्व जनमुक्ती सेनाको हकमा भने अनमिनले सूचिकृत गरेको कागजपत्र दरखास्तसँग बुझाउनु पर्नेछ ३) परीक्षाको किसिम : शारीरिक परीक्षण, लिखित र अन्तरवार्ता

१) परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशित गरिने छ।

५) दरखास्त दस्तुर रु ५००/-

६) तलब स्केल नगरकार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

७) छनोटको आधार रास्कोट नगरपालिको सेवा करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७

“हामी बनाउछौं हाम्रो नगर “

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया गर्नुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा समाचार

लोकप्रिय समाचार

यो पनि पढ्नुहोस

error: सामग्री सुरक्षित छ !